“Big Clean Complex”
6 Sets:
High Hang Squat Clean – Hang Squat Clean – Full Squat Clean – Push Press
High Hang Squat Clean – Hang Squat Clean – Full Squat Clean – Push Jerk
High Hang Squat Clean – Hang Squat Clean – Full Squat Clean – Split Jerk
Rest as needed between sets
High Hang = Pockets
Hang = Knees
Full = Ground